452

821.161
В 19
Василенко К.М. Хай живе Вареник! Гуморески, жарти, усмішки, вірші / К.М. Василенко. – К., 2020. – 184 с.

373.2
Д 49
Дитина: Освітня програма для дітей від 2 до 7 років / кер. проєкту В.О. Огнев’юк. – К., 2020. – 440 с.

378.147
Т 11
Теорія і практика професфйної підготовки сучасного фахівця: нук-метод. збірник / упор. О. М. Кочерга. — Ніжин, 2020. —випуск 6 (13). —286 с.

378.147
Т 11
Теорія і практика професфйної підготовки сучасного фахівця: нук-метод. збірник / упор. О. М. Кочерга. — Ніжин, 2020. —випуск 7 (14). —325 с.

37
А 72
Антонова О. Нова українська школа: використання інформаційно-комунікаційних технологій у 1-2 класах закладів загальної середнтої освіти / О. Антонова. — К., 2019. —96 с.

37
В 37
Вашуленко М. Нова українська школа: Методика навчання інтегрованого курсу «Українська мова» у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу / М.Вашуленко. — К., 2019. —192 с.

37
М 31
Масол Л.
Нова українська школа: Методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу / Л. Масол. — К., 2019. — 208 с.

37
С42
Скворцова С. Нова українська школа: Методика навчання інтегрованого курсу «Математика» у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу / С. Скворцова. — К., 2019. — 362 с.