1 711

Кочерга О.М.

Кочерга Ольга Миколаївна

Викладач вищої категорії, викладач-методист

Голова циклової комісії викладачів педагогіки та психології

Освіта вища, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Педагогіка та психологія», кваліфікація «Викладач-дослідник з педагогіки та психології»

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Тема дисертації: «Формування соціальної відповідальності у студентів педагогічного коледжу» (13.00.07 – Теорія та методика виховання)

Дисципліни, які викладає: педагогіка, психологія, корекційна педагогіка, основи інклюзивного навчання, основи спеціальної психології.

Автор понад 120 наукових публікацій у фахових журналах та збірниках наукових праць, що входять до видань, затверджених ВАК України, 8 навчально-методичних посібників для студентів педагогічного коледжу.

Відповідальний редактор і упорядник науково-методичного збірника КЗ «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» «Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця»

Керівник академічної групи 22 відділення Дошкільної та початкової освіти.

Відзнаки і нагороди:

 • Знак «Відмінник освіти України»;
 • Нагрудний знак «Василь Сухомлинський»;
 • Лауреат премії імені Георгія Вороного;
 • Подяка ЦВК за сумлінне виконання обов’язків щодо організації підготовки і проведення чергових виборів Президента України;
 • Диплом учасника жіночого вернісажу «Сузір’я прилучанок»;
 • грамоти Міністерства освіти України, Чернігівської обласної ради.

Педагогічний стаж – 36 років

Проблема, над якою працює викладач: «Формування психолого-педагогічної готовності студентів педагогічного коледжу до роботи з учнями з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання»

Котеленець В.М.

Котеленець Віктор Миколайович

Викладач вищої категорії, викладач-методист.

Професійне кредо: повага й розумна вимогливість до студента, створення оптимальних умов для максимального розвитку особистості студентів, конструювання толерантних, відкритих, доброзичливих комунікативних зв’язків та взаємин у студентському середовищі.

Освіта. Вища, закінчив Державний педагогічний інститут ім. М. Горького (нині Національний педагогічний університет ім. О Драгоманова); навчання в аспірантурі (заочної форми) при інституті соціальних наук ім. Г.Алієва.

Дисципліни, які викладає: педагогіка, психологія, вступ до спеціальності, основи педагогічного менеджменту; методист з педагогічної практики.

Викладач є автором 8 навчально-методичних посібників та більше 20 наукових статей.

Відзнаки і нагороди:

 • Почесна грамота управління освіти Чернігівської облдержадміністрації (1993, 2002),
 • Грамота Міністерства освіти й науки України (2004, 2019).

Педагогічний стаж – 35 років.

Проблеми, над якими працює викладач:

 • Розвиток комунікативної культури майбутніх вчителів у процесі професійної підготовки.
 • Психологічна підтримка творчості студентів.
 • Актуальні проблеми освітнього менеджменту.

Ходак Т.В.

Ходак Тетяна Володимирівна

Викладач вищої категорії, викладач-методист.

Освіта – вища, Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка (1983 р).

Педагогічний стаж – 37 років

Дисципліни, які викладає: педагогіка, вступ до спеціальності, фахові методики; методист з педагогічної практики.

Ходак Т.В. є автором науково-методичних посібників, статей і публікацій. Вона є активною учасницею міських засідань методичних об’єднань вихователів груп продовженого дня, вчителів початкових класів.

Тетяна Володимирівна – освітній експерт Державної служби якості освіти з питань оцінювання професійних компетентностей вчителів початкових класів під час їх сертифікації.

Протягом багатьох років Тетяна Володимирівна є куратором академічних груп.

Відзнаки і нагороди

 • Грамота управління освіти і науки Чернігівської державної обласної адміністрації. 2003р.;
 • Грамота Міністерства освіти і науки України. 2007 р.

Проблема, над якою працює викладач: «Взаємини викладача і студентів як чинник становлення майбутнього вчителя».

Ткаченко Л.І.

Ткаченко Людмила Іванівна

Викладач вищої категорії, викладач-методист

Освіта вища, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (2015р.)

Тема дисертації: «Формування критичного мислення у майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки»

Дисципліни, які викладає: педагогіка, психологія, вступ до спеціальності, основи інклюзивного навчання, педагогічні технології в початковій школі, основи критичного мислення; методист з педагогічної практики.

Автор більше 20 наукових публікацій та 5 навчально-методичних посібників, рекомендованих Вченою радою НДУ імені Миколи Гоголя

Педагогічний стаж – 14 років

Проблема, над якою працює викладач:
«Формування професійної компетентності здобувачів освіти через реалізацію діяльнісної моделі фахової підготовки майбутнього вчителя»

Шкарупа О.Д.

Шкарупа Олександра Дмитрівна

Викладач вищої категорії, старший викладач.

Освіта: вища, Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка.

Дисципліни, які викладає: методика виховної роботи; методист з педагогічної практики.

Автор 3 методичних посібників, 6 статей з проблем інноваційної діяльності сучасної освіти, фахової підготовки студентів коледжу.

Учасник міжнародних та регіональних конференцій, семінарів, де виступає з доповідями та повідомленнями.

Автор навчальних програм з окремих предметів та методичних рекомендацій для студентів.

Відзнаки і нагороди:

 • Знак «Відмінник освіти України»;
 • грамоти Міністерства освіти і науки України, Управління освіти Чернігівської облдержадміністрації, Прилуцької міської ради.

Проблема, над якою працює викладач: «Формування управлінської культури у майбутніх учителів»