245

У посібнику міститься навчальний матеріал з курсу «Історія України» для студентів ІІ курсу гуманітарно-педагогічного коледжу, плани лекційних і семінарських занять, завдання для самостійної роботи, тестові завдання, схеми, рекомендована література, посилання на корисні сайти.

Зміст курсу структурований за проблемно-тематичним принципом.
Особливу увагу приділено питанням становлення національної державності,
взаємодії людини і держави, життю людини в суспільстві.

Історія-України