376

Синопсис

Іноземні мови та зарубіжна література у КЗ «Прилуцький гуманітарно- педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» ЧОР вивчаються як дисципліни загальноосвітньої підготовки та підготовки за освітньо-професійною програмою. Їх викладання починається з першого курсу. Проблема урахування спеціалізації у процесі навчання стає вкрай актуальною, викликаючи потребу пов’язувати вивчення іноземних мов та зарубіжної літератури з майбутньою професією студентів. Ураховуючи той фактор, що процеси Європейської інтеграції все сильніше впливають на таку важливу сферу життя суспільства, як освіта, і розуміючи ту важливу роль, яку відіграє знання іноземної мови у підготовці висококваліфікованих спеціалістів, заклад керується принципом комунікативної професійної спрямованості навчання іноземних мов як головним методичним принципом. Увага до особистісних та професійних характеристик викладачів і студентів значно посилилася у період реформування вищої школи в Україні, через те, що від них залежить якісне виконання навчальних та виховних функцій у тісній співпраці.

Ефективна реалізація системи професійних знань та вмінь свідчать про професіональну майстерність викладачів, які керуються правилом, що вони повинні мати певні особистісні якості і перш за все не повинні бути байдужими до результатів своєї професійної діяльності. Особистість викладача, його система цінностей є важливим фактором формування професійних та загально культурних компетентностей студентів коледжу. Великий вплив на співпрацю студентів з викладачами має їхнє ставлення до дисциплін, головне завдання викладачів – залучити студентів до навчального процесу. Ефективність роботи визначається вмінням створити доброзичливу атмосферу, яка вважається оптимальною у ході навчального процесу і сприяє невимушеному спілкуванню. Враховуючи особистісні якості викладачів циклової комісії, доброзичлива атмосфера на заняттях спонукає до уважного вислуховування відповідей, особистої думки та креативного мислення.

Викладачі циклової комісії мають мету ефективного і послідовного виконання завдань, передбачених навчальними програмами, володіють такою професійною компетентністю як креативність, що проявляється у творчому процесі підготовки до заняття, відігріває важливу роль у підвищенні мотивації студентів. Саме креативна компетентність викладачів робить їх діяльність неповторною і продуктивною. Артистизм та емоційне забарвлення викладання іноземних мов професійного спрямування сприяють ефективності засвоєння викладеного матеріалу. Щодо професійної компетентності викладачів циклової комісії, на першому місці – практичне володіння іноземними мовами, які передбачають такі вимоги, як:

 • володіння компетентністю вимови та інтонаційного забарвлення;
 • удосконалення лексичної компетентності;
 • безперервне засвоєння граматичної компетентності;
 • розвиток соціокультурної компетентності.

Мета циклової комісії викладачів іноземних мов та зарубіжної літератури – навчити вільному спілкуванню іноземними мовами та розвивати соціокультурну компетентність студентів на заняттях іноземних мов і зарубіжної літератури в умовах аудиторних та онлайн дистанційних занять.

Викладачі зарубіжної літератури

 • Юрченко Надія Миколаївна – викладач-методист, відмінник освіти України.
 • Тарасенко Ніна Аркадіївна – викладач вищої категорії, старший викладач.
 • Гришко Тетяна Георгіївна – викладач вищої категорії, старший викладач, відмінник освіти України.

Навчальні дисципліни

 • Історія зарубіжної літератури
 • Зарубіжна література
 • Основи редагування українсько-російського перекладу

Викладачі іноземних мов

 • Помігуєва Лариса Петрівна – голова циклової комісії, викладач вищої категорії, викладач-методист.
 • Мазепа Ірина Петрівна – викладач вищої категорії, викладач-методист.
 • Попенко Юлія Миколаївна – викладач вищої категорії.

Навчальні дисципліни

 • Іноземна мова (англійська)
 • Німецька мова
 • Польська мова
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Практикум усного і писемного мовлення
 • Практичний курс англійської мови
 • Практичний курс іноземної мови (німецької/польської)
 • Практична граматика англійської мови
 • Країнознавство
 • Методика навчання іноземної мови
 • Технології навчання іноземної мови

Навчальні аудиторії – творчі лабораторії викладачів

Заняття англійської мови проходять у 3 навчальних аудиторіях, які обладнані комп’ютерною технікою, мають вишуканий інтер’єр, що викликає у студентів бажання щоденно заходити в такі приміщення і з задоволенням опановувати іноземну мову. З метою удосконалення методичної підготовки майбутніх фахівців кожного року проводяться багатопланові конференції та практичні семінари з методики навчання іноземної мови в початкових класах, у роботі яких беруть участь вчителі шкіл, гімназій міста та району. Для проведення таких семінарів запрошуються провідні спеціалісти з різних методичних центрів м. Києва.

Викладачі проводять цікаву позааудиторну роботу з англійської мови, керують творчою групою «Лінгво» та предметним гуртком «Англійська мозаїка». Стало традицією кожного року проводити місячники філологічних дисциплін, які відзначаються своєю різноманітністю. Під час їх проведення працює творча лабораторія викладача: педагоги проводять ряд відкритих занять, обговорюють доробки творчих груп. Студенти представляють на огляд власні розробки уроків та позакласних заходів.

Помігуєва Л.П.,
голова циклової комісії