746
Л.П. Помігуєва

Для циклової комісії викладачів іноземних мов та зарубіжної літератури став визначальним 1997 рік, бо склад викладачів поповнився молодою, енергійною, надзвичайно працелюбною, мобільною і відмінним знавцем англійської та німецької мов – Ларисою Петрівною Помігуєвою. Сьогодні це викладач вищої категорії, викладач-методист. Закінчила Лариса Петрівна Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя за спеціальністю учитель англійської і німецької мови та повернулася в рідне місто викладачем педагогічного коледжу. Талановитий фахівець завжди залюблена у барви англомовного світу, історію зарубіжної культури, краєзнавство й педагогічну роботу. Лариса Петрівна – мудрий і творчий керівник. 3 2004 р. очолює циклову комісію викладачів іноземних мов, до складу якої приєдналися викладачі зарубіжної літератури у 2019 році.

Досвідчений і передбачливий педагог протягом багатьох років на ґрунті справжньої інтелігентності, партнерства й довіри гуртує навколо себе колектив освічених викладачів іноземних мов та зарубіжної літератури, успішно готує педагогічні кадри початкової школи. Її випускники плідно працюють у навчальних закладах України та за її межами, творчо реалізуючи свої ідеї. З 2008 по 2012 р. навчалася в аспірантурі Київського національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова на факультеті англійської філології Інституту іноземної філології зі спеціальності 10.02.04 – Германські мови. Молодий науковець працює над дисертаційним дослідженням «Метафорична концептуальна багатозначність сільськогосподарських термінів у англійській мові».

Лариса Петрівна бере активну участь у різноманітних міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях і семінарах, автор численних наукових статей, навчальних посібників з англійської мови. Людина винятково самодисциплінована, високопозитивна в усіх загальносповідувальних людських і громадських вимірах, наполеглива, упевнена у своїх силах. Сучасний науковий світ знає Ларису Петрівну як глибокого пошукача, який досліджує англійську філологію, є одним із фундаторів англійської метафоричної багатозначності, і як мудрого, щирого інтелектуала, найвагомішим досягненням якого є наукові дослідження, і як автора наукових доробків широкого діапазону, які добре знають і цінують у багатьох вишах України.

Викладач має почесні грамоти Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації, Прилуцького педагогічного училища, Міністерства освіти і науки України. Лариса Петрівна зуміла гармонійно поєднати мудрість викладача, досвід педагога, справедливість керівника і отримати високу нагороду – обласну премію імені Георгія Вороного у 2011 р., яка стала достойним пошануванням її таланту й самовідданої праці. У 2014 р. стала переможцем конкурсу «Педагогічна знахідка» у номінації «Навчальні посібники» серед викладачів іноземної мови вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Чернігівської області. Л.П. Помігуєва бере активну участь у семінарах обласного методичного об’єднання викладачів іноземних мов ЗВО І-ІІ р.а. Чернігівської області та засіданнях методичного об’єднання викладачів у вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Центрального регіону.

І.П. Мазепа

Після закінчення Ніжинського державного педагогічного інституту ім. Миколи Гоголя в 1996 р. розпочала свій педагогічний шлях Ірина Петрівна Мазепа – викладач англійської і німецької мов та методики викладання англійської мови в початкових класах. Це викладач з високим науково-теоретичним і методичним рівнем підготовки, вимогливий та справедливий фахівець. Творча людина, працює зі студентами, не шкодуючи часу. Високий рівень знань, який отримує молодь на її заняттях, допомагає їй у подальшому житті: багато випускників стають студентами престижних вищих навчальних закладів, працюють учителями англійської мови в школах України та перекладачами поза межами держави. Організовуючи навчальну діяльність, Ірина Петрівна приділяє велику увагу інтерактивним методам навчання іноземної мови, застосуванню особистісно зорієнтованих технологій. Викладач організовує професійне зростання студентів на всіх етапах занять шляхом оптимального поєднання індивідуальних, групових, колективних форм роботи. Під час занять нею впроваджуються всі види мовленнєвої діяльності.

Роботу Ірини Петрівни вирізняє організованість, ініціативність, творчий підхід до навчання студентів. Викладач виявляє високий рівень професіоналізму, досконало володіє ефективними формами й методами навчально-виховного процесу, забезпечує високу результативність своєї педагогічної діяльності. Ірина Петрівна вміє викликати й підтримати інтерес до свого предмета, приділяє значну увагу індивідуальній роботі, враховуючи принцип диференційованого підходу. Значну роль викладач відводить інтелектуальному розвитку студентів, формуванню позитивної мотивації до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні. Ірина Петрівна намагається відзначити навіть незначні успіхи, допомагаючи майбутнім педагогам повірити у свої сили в подоланні труднощів оволодіння англійською мовою.

Сьогодні Ірина Петрівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Нагороджена грамотою Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації, 2003 р., подякою МОНУ, грамотою до 90-річчя педагогічного училища, подякою міського голови з нагоди 95-річниці коледжу.

Ю.М. Попенко

Юлія Миколаївна Попенко закінчила у 2005 році Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя. Юлія Миколаївна є автором численних наукових статей та навчальних посібників, активним учасником науково-практичних конференцій. Вона – викладач вищої категорії. На думку молодої викладачки, сучасність вимагає постійних змін і покращень, саме тому на заняттях вона активно впроваджує новітні освітні технології та створює належні умови для навчання студентів. Юлія Миколаївна широко використовує нетрадиційні форми проведення занять – прес-конференції, бесіди за «круглим столом», проєктні роботи, заняття-диспути, різноманітні змагання, конкурси, заочні подорожі по іноземних країнах, що стимулює мовну активність студентів. На практичних заняттях панує атмосфера ділової співпраці. Юлія Миколаївна використовує інформаційно-комунікаційні технології та нестандартні форми проведення занять, уміло формує професійні вміння та навички в процесі професійної підготовки майбутніх вчителів.

Талановита викладачка надзвичайно відповідальна й інтелігентний. Вона є справжнім професійно-кваліфікованим, теоретично і практично освіченим фахівцем, безмежно закоханим у свою справу. Ерудований, вдумливий, ініціативний викладач, який постійно вдосконалює свій фаховий рівень. Викладач бере активну участь у роботі циклової комісії, плідно працює над проблемою вдосконалення предметних компетентностей студентів, організовує роботу у творчих групах.

Неординарне мислення Юлії Миколаївни проявляється у своєрідній побудові занять, грамотному підборі різнорівневих завдань, в інтерпретації шедеврів світової практики, іноземної культури. У своїй роботі спонукає студентів до самостійної діяльності, до роздумів, пошуків. Особливу увагу викладач приділяє формуванню мовленнєво-комунікативних компетентностей та свідомого ставлення до оволодіння багатством іноземної мови. У її кабінеті завжди панує творча аура, навколо неї згуртовуються студенти. Ю.М. Попенко вміє подолати бар’єр недовіри в спілкуванні, формує в студентів упевненість, уміння триматися перед великою аудиторією під час захисту наукових творчих проектів.